KBT s fokusom na traumu

TF-CBT (Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy) ili Kognitivno bihevioralna terapija s fokusom na traumu (TF-KBT) je znanstveno dokazana metoda terapije namijenjena za djecu i njihove skrbnike a koja smanjuje negativne emocionalne i mentalne reakcije te probleme u ponašanju koji su nastali kao posljedica traumatskih doživljaja.

Trauma-fokusirana kognitivno bihevioralna terapija

Ova metoda smanjuje negativne emocionalne i mentalne reakcije te probleme u ponašanju koji su nastali kao posljedica traumatskih doživljaja kroz integraciju nekoliko terapeutskih pristupa, a tretman uključuje u proces liječenja i dijete i skrbnika na vrlo sveobuhvatan način. Terapijski protokol se sastoji od nekoliko komponenti kao što su strategije opuštanja, emocionalna regulacija, i razvijanje traumatskog narativa kojima se intervenira kroz individualne i zajedničke sastanke sa djetetom i skrbnikom.

Pošaljite upit

Design & Hosting: PLAVI PIXEL Copyright © 2024