Mindfulness u superviziji

REFLEKSIVNA PRAKSA I ELEMENTI MINDFULNESS-A U SUPERVIZIJI

Kroz ovu dvosatnu radionicu ćete se upoznati sa metodom refleksivne prakse i njenih strategija samoopažanja usmjerenih ka profesionalnom razvoju i održavanju mentalnog i emocionalnog wellness-a stručnjaka u području pružanja pomoći drugima. Jedna od uloga refleksivnog procesa je biti poveznica putem koje stručnjaci osvješćuju dodir sa svojim unutarnjim svijetom kao što su njihovi obrasci razmišljanja, osjećaji, stavovi, i vrijednosni sustavi, a koji direktno utječu na njihovu emocionalnu ravnotežu te informiraju rad sa korisnicima. Integrirana u proces supervizije, metodika refleksivne prakse uključuje trotjedni trening strategija samoopažanja kao što su vođenje polu-strukturiranih dnevnika i praksa mindfulness meditacije, te grupno refleksivno procesiranje. Cilj ove radionice je pružiti teorijski i iskustveni uvid u supervizijsku metodu refleksivne prakse te benefit integriranja njenih strategija u praktikum i profesionalni razvoj stručnjaka da bi se produbilo njihovo iskustveno znanje i osnažile kompetencije kao što su to kvaliteta njihove samoosvješćenosti, vještina samonjege i emocionalne regulacije, te internalizirana interpersonalna osjetljivost.

Mindfulness u superviziji

Ishodi radionice:

  1. Identificirati relevantnost i beneficije integriranja mindfulness i refleksivne prakse u osobnom i profesionalnom razvoju.
  2. Raspoznati i aplicirati različite vrste mindfulness (meditacije) i ostalih strategija samoopažanja.
  3. Artikulirati i evaluirati kompetencije refleksivnog i samoosvještenog stručnjaka socijalnog rada.
  4. Kreativno aplicirati strategije za razvoj (samo)osvještenosti i osnažiti kapacitet za samo-njegu

Pošaljite upit

Design & Hosting: PLAVI PIXEL Copyright © 2024